Thanh Yến Land hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản như: Hợp tác phát triển đầu tư dự án, mua bán dự án, phân phối và tiếp thị độc quyền các dự án…

Tong Quan Du An Aloha Phan Thiet
GATEWAY Vũng Tàu