Bài viết

Benh Vien Dai Hoc Y Duoc TPHCM CS2 o Long Thanh Dong Nai

Xây Trường Đại Học Y Dược TPHCM Cơ Sở 2 Tại Long Thành Đồng Nai.

Theo đó Vừa qua Bộ Y tế và UBND tỉnh Đồng Nai…